mapa strony kontakt zaloguj
Żwyioły
Ziemia
Żywioły, to wg wielu filozofii powiązane ze sobą podstawowe elementy świata materialnego. Zwykle mówi się o czterech, czasami pięciu żywiołach, ale zawsze wśród nich jest ZIEMIA. Tak jak wiedza, która została podzielona na przedmioty, tak i ten projekt składa się z tematów. Nasz projekt opisuje trzy żywioły będące przedmiotem badań nauk ścisłych.
Ziemia to żywioł, który dostarcza człowiekowi oparcia zarówno dosłownie jak i w przenośni. Z żywiołem tym wiąże się występowanie podstawowej siły działającej we Wszechświecie – grawitacji, która miała wpływ na uformowanie naszego organizmu. Skład chemiczny Ziemi zdeterminował budowę naszego ciała. Ziemia kształtuje naszą egzystencję w sposób bezpośredni dostarczając pierwiastków budujących nasz organizm, jak i pośredni wpływając na obieg wody, rozwój fauny i flory z których obficie czerpiemy.
Nasza planeta nosi nazwę Ziemia, pomimo tego, że lądy stanowią zaledwie 30% jej powierzchni. Świadczy to o roli ziemi, lądu, gleby w naszym życiu. Miejscem naszej egzystencji od tysięcy lat jest powierzchnia Ziemi – jej sucha część, czyli ląd.
Otoczeni wytworami własnej cywilizacji tracimy kontakt „z gruntem” i nie zauważamy, jak bardzo zależymy od kaprysów przyrody. Refleksja przychodzi zwykle w chwili katastrofy. Dopiero wtedy stawiamy pytanie – DLACZEGO? Czy rozumiemy zatem zjawiska przyrodnicze otaczającego nas świata? Czy sami możemy wywołać katastrofę? Czy możemy się jej ustrzec? Jak się zabezpieczyć przed jej skutkami?
W bloku „Ziemia” przybliżamy zagadnienia związane z procesami i zjawiskami występującymi na lądach: w glebie, na jej powierzchni i głęboko pod nią. Zebrano je w kliku grupach tematycznych o zróżnicowanym stopniu trudności.
Pierwszą grupę stanowią tematy wprowadzające w zagadnienia związane z procesami działającymi w środowisku lądowym. Pomagają w obserwacji procesów, zjawisk i form występujących na powierzchni Ziemi: zachodzących w glebie jak i głęboko pod nią. Przybliżają w odnajdowaniu współzależności pomiędzy światem przyrody nieożywionej a światem zwierząt i roślin.
Drugą grupę stanowią tematy ilustrujące zagrożenia środowiska lądowego, związane z działalnością człowieka. Mogą one przybierać różne formy, począwszy od najbardziej typowych problemów z odpadami i zanieczyszczeniem gleb, a skończywszy na zagrożeniach, których znaczenia często nie jesteśmy świadomi, jak chociażby problem z roślinami inwazyjnymi.
Wreszcie trzecią grupę stanowią tematy, które starają się pokazać drogę do rozwiązania problemu związanych z zaspokojeniem żywnościowych czy też energetycznych potrzeb człowieka.

Opiekun żywiołu: dr Bartosz Korabiewski
Aktualności
2013-07-02
W holu szkoły uczestnicy zajęć Projektu Ekologia prezentowali wykonane przez siebie plakaty dotyczące oszczędzania energii. Jedna z grup zaprezentowała model elektrowni słonecznej. Pozostali uczniowie naszej szkoły mogli przez kilka dni zapoznawać się z przemyśleniami swoich koleżanek i kolegów. Sesja cieszyła się również sporym zainteresowaniem osób spoza szkoły-...
2013-07-02
W I semestrze naszej pracy w ramach Projektu Ekologia pracowaliśmy w obszarze żywiołu POWIETRZE. Nasi uczniowie byli bardzo zainteresowani tą tematyką. W ramach zajęć poznali budowę ptaka, nauczyli się jak prawidłowo prowadzić obserwacje ptaków, rozpoznawać ptaki, ich migracje, ze szczególnym uwzględnieniem naszego bociana, dowiedzieli się jak dokarmiać ptaki zimą....
2013-07-02
W dniach 18-19.04.2013r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie uczestniczyli w dwudniowych zajęciach edukacyjnych we Wrocławiu. Zajęcia te organizowane były w ramach Projektu Ekologia realizowanego w naszej placówce. 18 kwietnia odbywali zajęcia terenowe w Kożmicach, gdzie poznawali różne rodzaje skał, odwiedzili też opactwo cysterskie w Henrykowie,...
poprzednia 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna

Lista szkół pracujących przy danym żywiole