mapa strony kontakt zaloguj
Żwyioły
Ziemia
Żywioły, to wg wielu filozofii powiązane ze sobą podstawowe elementy świata materialnego. Zwykle mówi się o czterech, czasami pięciu żywiołach, ale zawsze wśród nich jest ZIEMIA. Tak jak wiedza, która została podzielona na przedmioty, tak i ten projekt składa się z tematów. Nasz projekt opisuje trzy żywioły będące przedmiotem badań nauk ścisłych.
Ziemia to żywioł, który dostarcza człowiekowi oparcia zarówno dosłownie jak i w przenośni. Z żywiołem tym wiąże się występowanie podstawowej siły działającej we Wszechświecie – grawitacji, która miała wpływ na uformowanie naszego organizmu. Skład chemiczny Ziemi zdeterminował budowę naszego ciała. Ziemia kształtuje naszą egzystencję w sposób bezpośredni dostarczając pierwiastków budujących nasz organizm, jak i pośredni wpływając na obieg wody, rozwój fauny i flory z których obficie czerpiemy.
Nasza planeta nosi nazwę Ziemia, pomimo tego, że lądy stanowią zaledwie 30% jej powierzchni. Świadczy to o roli ziemi, lądu, gleby w naszym życiu. Miejscem naszej egzystencji od tysięcy lat jest powierzchnia Ziemi – jej sucha część, czyli ląd.
Otoczeni wytworami własnej cywilizacji tracimy kontakt „z gruntem” i nie zauważamy, jak bardzo zależymy od kaprysów przyrody. Refleksja przychodzi zwykle w chwili katastrofy. Dopiero wtedy stawiamy pytanie – DLACZEGO? Czy rozumiemy zatem zjawiska przyrodnicze otaczającego nas świata? Czy sami możemy wywołać katastrofę? Czy możemy się jej ustrzec? Jak się zabezpieczyć przed jej skutkami?
W bloku „Ziemia” przybliżamy zagadnienia związane z procesami i zjawiskami występującymi na lądach: w glebie, na jej powierzchni i głęboko pod nią. Zebrano je w kliku grupach tematycznych o zróżnicowanym stopniu trudności.
Pierwszą grupę stanowią tematy wprowadzające w zagadnienia związane z procesami działającymi w środowisku lądowym. Pomagają w obserwacji procesów, zjawisk i form występujących na powierzchni Ziemi: zachodzących w glebie jak i głęboko pod nią. Przybliżają w odnajdowaniu współzależności pomiędzy światem przyrody nieożywionej a światem zwierząt i roślin.
Drugą grupę stanowią tematy ilustrujące zagrożenia środowiska lądowego, związane z działalnością człowieka. Mogą one przybierać różne formy, począwszy od najbardziej typowych problemów z odpadami i zanieczyszczeniem gleb, a skończywszy na zagrożeniach, których znaczenia często nie jesteśmy świadomi, jak chociażby problem z roślinami inwazyjnymi.
Wreszcie trzecią grupę stanowią tematy, które starają się pokazać drogę do rozwiązania problemu związanych z zaspokojeniem żywnościowych czy też energetycznych potrzeb człowieka.

Opiekun żywiołu: dr Bartosz Korabiewski
Aktualności
2013-07-03
Trzeci semestr naszej pracy w Projekcie Ekologia związany był z żywiołem ZIEMIA. Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się jaka jest budowa i skład gleby. Wielką radość sprawiło dzieciom wykonanie jadalnych profili gleb, w czym niemały udział mieli ich rodzice. Pod koniec października uczestnicy zajęć projektowych wzięli udział w lekcji pokazowej zorganizowanej przez UWr w Zakładzie...
2013-07-02
Semestr II upłynął nam przy żywiole WODA. Realizowaliśmy tu między innymi projekt „Woda niejedno ma imię”, „Barwy wody”. Uczniowie w trakcie zajęć budowali modele wody, badali jej właściwości w różnych stanach skupienia a także obserwowali obieg wody w przyrodzie.  W trakcie wycieczki do Stacji Uzdatniania Wody we Wrocławiu mieli okazję poznać,...
poprzednia 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | następna

Lista szkół pracujących przy danym żywiole