mapa strony kontakt zaloguj
Żwyioły
Woda
O tym jak ważną rolę pełni woda w środowisku naturalnym i w życiu człowieka wie każdy mieszkaniec Ziemi. Prosty a jednocześnie najbardziej rozpowszechniony związek chemiczny naszej planety jest źródłem życia. Jest ona niezbędna do przetrwania wszystkich organizmów żywych, w tym człowieka. Życie na Ziemi bez wody byłoby niemożliwe. Jej wyjątkowe właściwości są w przyrodzie czymś unikalnym i odróżniają ją od wszystkich znanych substancji występujących na naszej planecie. To jej obecność sprawia, że Ziemia widziana z kosmosu ma barwę błękitną. Woda kształtuje również powierzchnię Ziemi.
Znaczne z pozoru zasoby wody pitnej na Ziemi kurczą się w szybkim tempie. Jest to efektem niekorzystnych zmian zachodzących w przyrodzie, w tym w środowisku wodnym. Zagrożenia, jakie stwarza środowisku naturalnemu człowiek, a także ich skutki, są bardzo różnorodne. Dotyczą one poza wodą, również innych komponentów środowiska: roślinności, zwierząt, gleby i powietrza. A w konsekwencji dotykają samego człowieka. Degradacja środowiska życia człowieka stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Pogorszenie jakości wody, prowadzące do ograniczenia jej użyteczności, staje się palącym problemem dotykającym praktycznie wszystkie kraje, niezależnie od ich statusu ekonomicznego, w tym również Polski. Wszystkie wspomniane wyżej aspekty analizowane są w ramach zajęć metodą projektu oferowanych uczniom wszystkich poziomów kształcenia. Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu ma za zadanie przekazanie uczniom wiedzy na temat roli wody w środowisku naturalnym oraz zależności pomiędzy wodą a jego różnymi komponentami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego. Przekaz informacji i zagadnień z poszczególnych przedmiotów, takich jak: geografia, biologia, matematyka, fizyka czy chemia, odbywa się w sposób „czynny”, przy bezpośrednim zaangażowaniu ucznia w realizację doświadczeń i wykonywanie eksperymentów naukowych. Pozwala to zarówno na zrozumienie zjawisk przyrodniczych i zainteresowanie problematyką ekologiczną, jak i na nabycie umiejętności poszukiwania właściwych rozwiązań oraz pracy w zespole. Udział w projekcie ma również na celu zaszczepienie w młodym człowieku ciekawości otaczającego świata. Samodzielne wykonywanie określonych doświadczeń uczy kreatywności. Pozwala na nabycie umiejętności przydatnych w dalszych etapach kształcenia, już na wyższych uczelniach. Pomocny jest w tym kontakt z nauczycielami akademickimi. Praca przy wykonywaniu eksperymentów spoza zakresu standardowego programu nauczania jest swoistą przygodą, której efekty, oprócz wzbogacania wiedzy, dają dużą satysfakcję i zadowolenie.

Opiekun żywiołu: dr hab. Henryk Marszałek
Aktualności
2013-07-10
W dniach 20-21.06.2013r. obie grupy uczniów uczestniczyły w zajęciach terenowych na trenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i  Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach. Miłym akcentem tego wyjazdu był spływ kajakowy Baryczą i towarzysząca mu wizyta w ostoi Konika Polskiego
2013-07-10
W dniach 20-21.06.2013r. obie grupy uczniów uczestniczyły w zajęciach terenowych na trenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i  Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach. Miłym akcentem tego wyjazdu był spływ kajakowy Baryczą i towarzysząca mu wizyta w ostoi Konika Polskiego
2013-06-18
W dniu 26.10.2012 uczniowie uczestniczący w „Projekcie Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu” wzięli w lekcji pokazowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajęcia odbyły się w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.   W ramach zajęć uczniowie obejrzeli prezentację...
poprzednia 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | następna

Lista szkół pracujących przy danym żywiole