mapa strony kontakt zaloguj
Żwyioły
Woda
O tym jak ważną rolę pełni woda w środowisku naturalnym i w życiu człowieka wie każdy mieszkaniec Ziemi. Prosty a jednocześnie najbardziej rozpowszechniony związek chemiczny naszej planety jest źródłem życia. Jest ona niezbędna do przetrwania wszystkich organizmów żywych, w tym człowieka. Życie na Ziemi bez wody byłoby niemożliwe. Jej wyjątkowe właściwości są w przyrodzie czymś unikalnym i odróżniają ją od wszystkich znanych substancji występujących na naszej planecie. To jej obecność sprawia, że Ziemia widziana z kosmosu ma barwę błękitną. Woda kształtuje również powierzchnię Ziemi.
Znaczne z pozoru zasoby wody pitnej na Ziemi kurczą się w szybkim tempie. Jest to efektem niekorzystnych zmian zachodzących w przyrodzie, w tym w środowisku wodnym. Zagrożenia, jakie stwarza środowisku naturalnemu człowiek, a także ich skutki, są bardzo różnorodne. Dotyczą one poza wodą, również innych komponentów środowiska: roślinności, zwierząt, gleby i powietrza. A w konsekwencji dotykają samego człowieka. Degradacja środowiska życia człowieka stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Pogorszenie jakości wody, prowadzące do ograniczenia jej użyteczności, staje się palącym problemem dotykającym praktycznie wszystkie kraje, niezależnie od ich statusu ekonomicznego, w tym również Polski. Wszystkie wspomniane wyżej aspekty analizowane są w ramach zajęć metodą projektu oferowanych uczniom wszystkich poziomów kształcenia. Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu ma za zadanie przekazanie uczniom wiedzy na temat roli wody w środowisku naturalnym oraz zależności pomiędzy wodą a jego różnymi komponentami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego. Przekaz informacji i zagadnień z poszczególnych przedmiotów, takich jak: geografia, biologia, matematyka, fizyka czy chemia, odbywa się w sposób „czynny”, przy bezpośrednim zaangażowaniu ucznia w realizację doświadczeń i wykonywanie eksperymentów naukowych. Pozwala to zarówno na zrozumienie zjawisk przyrodniczych i zainteresowanie problematyką ekologiczną, jak i na nabycie umiejętności poszukiwania właściwych rozwiązań oraz pracy w zespole. Udział w projekcie ma również na celu zaszczepienie w młodym człowieku ciekawości otaczającego świata. Samodzielne wykonywanie określonych doświadczeń uczy kreatywności. Pozwala na nabycie umiejętności przydatnych w dalszych etapach kształcenia, już na wyższych uczelniach. Pomocny jest w tym kontakt z nauczycielami akademickimi. Praca przy wykonywaniu eksperymentów spoza zakresu standardowego programu nauczania jest swoistą przygodą, której efekty, oprócz wzbogacania wiedzy, dają dużą satysfakcję i zadowolenie.

Opiekun żywiołu: dr hab. Henryk Marszałek
Aktualności
2013-08-22
„Czy nie zabraknie nam wody?” – to problem, który łączył wiele aspektów z różnych dziedzin życia. Uczniowie analizowali występowanie wody na Ziemi, poznali obieg wody w przyrodzie. Dowiedzieli się również, że woda jest bardzo cenna na terenach, gdzie występuje jej niedobór i może być tematem wielu sporów. Poznali także skutki...
2013-08-20
Podczas realizacji tego żywiołu zajęliśmy się trzema problemami badawczymi: „Co ma pływać nie utonie”, „Jak ryba w wodzie” oraz „Czy nie zabraknie nam wody?”  Podczas realizacji problemu „Co ma pływać nie utonie” uczniowie zapoznali się z elementami hydrostatyki, zajmowali się opisem siły wyporu – jakie czynniki wpływają...
2013-08-19
Podczas realizacji problemu „Czy wiesz, czym oddychasz”. Omawiane były następujące zagadnienia: Z czego składa się powietrze? Efekt cieplarniany. Pogoda a chemizm atmosfery. Jak dbać o czyste powietrze w mojej miejscowości? Zanieczyszczenia powietrza, a jakość wody opadowej. W ramach zajęć uczniowie wykrywali składniki powietrza, badali skutki działania kwaśnych...
poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następna

Lista szkół pracujących przy danym żywiole