mapa strony kontakt zaloguj
Żwyioły
Woda
O tym jak ważną rolę pełni woda w środowisku naturalnym i w życiu człowieka wie każdy mieszkaniec Ziemi. Prosty a jednocześnie najbardziej rozpowszechniony związek chemiczny naszej planety jest źródłem życia. Jest ona niezbędna do przetrwania wszystkich organizmów żywych, w tym człowieka. Życie na Ziemi bez wody byłoby niemożliwe. Jej wyjątkowe właściwości są w przyrodzie czymś unikalnym i odróżniają ją od wszystkich znanych substancji występujących na naszej planecie. To jej obecność sprawia, że Ziemia widziana z kosmosu ma barwę błękitną. Woda kształtuje również powierzchnię Ziemi.
Znaczne z pozoru zasoby wody pitnej na Ziemi kurczą się w szybkim tempie. Jest to efektem niekorzystnych zmian zachodzących w przyrodzie, w tym w środowisku wodnym. Zagrożenia, jakie stwarza środowisku naturalnemu człowiek, a także ich skutki, są bardzo różnorodne. Dotyczą one poza wodą, również innych komponentów środowiska: roślinności, zwierząt, gleby i powietrza. A w konsekwencji dotykają samego człowieka. Degradacja środowiska życia człowieka stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Pogorszenie jakości wody, prowadzące do ograniczenia jej użyteczności, staje się palącym problemem dotykającym praktycznie wszystkie kraje, niezależnie od ich statusu ekonomicznego, w tym również Polski. Wszystkie wspomniane wyżej aspekty analizowane są w ramach zajęć metodą projektu oferowanych uczniom wszystkich poziomów kształcenia. Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu ma za zadanie przekazanie uczniom wiedzy na temat roli wody w środowisku naturalnym oraz zależności pomiędzy wodą a jego różnymi komponentami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego. Przekaz informacji i zagadnień z poszczególnych przedmiotów, takich jak: geografia, biologia, matematyka, fizyka czy chemia, odbywa się w sposób „czynny”, przy bezpośrednim zaangażowaniu ucznia w realizację doświadczeń i wykonywanie eksperymentów naukowych. Pozwala to zarówno na zrozumienie zjawisk przyrodniczych i zainteresowanie problematyką ekologiczną, jak i na nabycie umiejętności poszukiwania właściwych rozwiązań oraz pracy w zespole. Udział w projekcie ma również na celu zaszczepienie w młodym człowieku ciekawości otaczającego świata. Samodzielne wykonywanie określonych doświadczeń uczy kreatywności. Pozwala na nabycie umiejętności przydatnych w dalszych etapach kształcenia, już na wyższych uczelniach. Pomocny jest w tym kontakt z nauczycielami akademickimi. Praca przy wykonywaniu eksperymentów spoza zakresu standardowego programu nauczania jest swoistą przygodą, której efekty, oprócz wzbogacania wiedzy, dają dużą satysfakcję i zadowolenie.

Opiekun żywiołu: dr hab. Henryk Marszałek
Aktualności
2013-09-08
Niestety, zakończyliśmy już działania projektowe. Jak bardzo przyzwyczailiśmy się do cotygodniowych zajęć przez cztery semestry odczuwamy to teraz, gdy już się one zakończyły. Pozostały nam zdjęcia, scenariusze, podręczniki i notatki z zajęć. Cały nasz zespół nauczycieli pracujących przy realizacji projektu podjął decyzję, że będziemy Projekt Ekologia kontynuować...
2013-09-08
Na początku obie grupy dokonały analizy „Raportu z poboru próbek wody, powietrza i gleby”, który otrzymaliśmy od EKO-PROJEKT, porównując wyniki badań z obowiązującymi normami. Dalsze działania postanowiliśmy skupić wokół zagadnień, które zainteresowały uczniów. Nasze działania zdominowane zostały przez warunki atmosferyczne....
2013-09-08
W ramach problemu „Jak ryba w wodzie” uczniowie zajmowali się badaniem i obserwacją życia organizmów w wodzie, analizowali warunki fizyko-chemiczne środowiska wodnego i ich wpływ na budowę i fizjologię organizmów wodnych oraz przystosowania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt do środowiska wodnego. Analizowano wpływ gęstości wody i opór...
poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następna

Lista szkół pracujących przy danym żywiole