mapa strony kontakt zaloguj
Żwyioły
Powietrze
Według starożytnych Greków świat materialny zbudowany był z czterech żywiołów: powietrza, ognia, wody i ziemi. Występujące w różnych proporcjach miały stanowić o złożoności i bogactwie świata materialnego. Dziś powiedzielibyśmy, że stanowiły o złożoności przyrody. Żywioł „POWIETRZE” to grupa projektów edukacyjnych, w których głównym motywem są procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Pod względem treści projekty są bardzo zróżnicowane a wszystkie tematy łączą w interdyscyplinarne treści wiedzę z przyrody/geografii, chemii, biologii i matematyki. Uczeń ma szansę w atrakcyjnej formie, odmiennej od modelu tradycyjnego nauczania, poznać procesy i zjawiska fizyczne rządzące pogodą, klimatem a w konsekwencji naszym życiem i jego jakością. Uczestnik projektu nauczy się obserwować pogodę a przede wszystkim zachęcony zostanie do korzystania z informacji o pogodzie i stosowania wiedzy w praktyce. Intencją projektów jest aby uczeń rozumiał rolę pogody i klimatu w tworzeniu bogactwa przyrody i bioróżnorodności. Chcemy pokazać i uświadomić zagrożenia związane ze zjawiskami pogodowymi, z zanieczyszczeniem powietrza, a nawet z hałasem i nadmiernym oświetleniem. Chcemy także aby uczeń odkrył jak czerpać korzyści z odnawialnych źródeł energii, z wiatru i słońca a także by zrozumiał potrzebę szanowania zasobów przyrody.

  • Słońce – Ziemia – Atmosfera, czyli pogodowa maszyneria. Celem projektu jest poznanie wybranych procesów fizycznych przebiegających w atmosferze ziemskiej, które odpowiadają za cyrkulację mas powietrza, ich przemieszczanie się i wymianę zasobów ciepła i wilgoci.
  • Ptasie loty i wędrówki. Celem projektu jest uświadomienie wpływu środowiska oraz pogody i klimatu na życie ptaków.
  • Słońce i wiatr – odnawialne źródła energii. Celem projektu jest poznanie sposobów wykorzystania energii wiatru i Słońca.
  • Obserwujemy pogodę. Celem projektu jest wykształcenie umiejętności obserwowania pogody, analizy zjawisk meteorologicznych i rozumienia ich skutków.
  • Czy wiesz czym oddychasz? W tym projekcie uczeń pozna czynniki wpływające na zanieczyszczenie powietrza oraz skutki dla środowiska przyrodniczego i człowieka.
  • Środowiskowi dywersanci – hałas, odór i nadmierne oświetlenie. W ramach projektu uczeń przekona się, że klimat akustyczny, odory i zanieczyszczenia świetlne wpływają na jakość naszego otoczenia i życia.
  • Pogoda w naszym życiu. Jest to projekt o biometeorologii, w którym uczniowie dowiedzą się jak pogoda wpływa na ludzi i przyrodę.
  • Zanieczyszczenia powietrza – liczy się tylko dawka? W tym projekcie mowa jest nie tylko o źródłach i przyczynach zanieczyszczenia powietrza ale i o sposobach zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń atmosferycznych.
  • Pory roku – klimat, bioróżnorodność i fenologia. Celem projektu jest poznanie cykliczności w życiu roślin i zwierząt, związanej z wpływem pogody i sezonowością warunków klimatycznych.

  • Opiekun żywiołu: dr hab. Krzysztof Migała
Aktualności
2013-06-25
EKO  ZABAWKI Na zajęciach uczniowie wykonywali zabawki z ekologicznych materiałów. Wykonane przedmioty służyły nie  tylko do zabawy, ale również do zaobserwowania ciekawych zjawisk. Zrobiliśmy między innymi spektroskop do za obserwowania tęczy. Sprawdzaliśmy czy rodzaj światła wpływa na nasycenie kolorów i kształt. Inną zabawką która posłużyła...
2013-06-25
Co jem? Jak żyję? Trudne pytania nastolatków.   W naszej szkole uczymy uczniów zasad kulturalnego sposobu wypowiadania swoich argumentów. Od 4 lat odbywa się u nas Ogólnoszkolna Debata Oksfordzka. Tegoroczna dyskusja dotyczyła zdrowego odżywiania się i w związku z tym teza i kontrteza były w następującym brzmieniu: Teza: Uczniowie odżywiają się zdrowo. Kontrteza:...
2013-06-24
24.05.2013 uczestnicy projektu „ Ekologia” udali sie w zajęciach do laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  Podczas zajęć pt. "Megacząsteczki" poznawali budowę, otrzymywanie, własności fizyczne i chemiczne największych cząsteczek. Każdy z uczestników samodzielnie wykonywał doświadczenia chemiczne. Uczniowie otrzymali sztuczny jedwab, polistyren,...
poprzednia 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna

Lista szkół pracujących przy danym żywiole