mapa strony kontakt zaloguj
Żwyioły
Powietrze
Według starożytnych Greków świat materialny zbudowany był z czterech żywiołów: powietrza, ognia, wody i ziemi. Występujące w różnych proporcjach miały stanowić o złożoności i bogactwie świata materialnego. Dziś powiedzielibyśmy, że stanowiły o złożoności przyrody. Żywioł „POWIETRZE” to grupa projektów edukacyjnych, w których głównym motywem są procesy i zjawiska fizyczne zachodzące w atmosferze. Pod względem treści projekty są bardzo zróżnicowane a wszystkie tematy łączą w interdyscyplinarne treści wiedzę z przyrody/geografii, chemii, biologii i matematyki. Uczeń ma szansę w atrakcyjnej formie, odmiennej od modelu tradycyjnego nauczania, poznać procesy i zjawiska fizyczne rządzące pogodą, klimatem a w konsekwencji naszym życiem i jego jakością. Uczestnik projektu nauczy się obserwować pogodę a przede wszystkim zachęcony zostanie do korzystania z informacji o pogodzie i stosowania wiedzy w praktyce. Intencją projektów jest aby uczeń rozumiał rolę pogody i klimatu w tworzeniu bogactwa przyrody i bioróżnorodności. Chcemy pokazać i uświadomić zagrożenia związane ze zjawiskami pogodowymi, z zanieczyszczeniem powietrza, a nawet z hałasem i nadmiernym oświetleniem. Chcemy także aby uczeń odkrył jak czerpać korzyści z odnawialnych źródeł energii, z wiatru i słońca a także by zrozumiał potrzebę szanowania zasobów przyrody.

  • Słońce – Ziemia – Atmosfera, czyli pogodowa maszyneria. Celem projektu jest poznanie wybranych procesów fizycznych przebiegających w atmosferze ziemskiej, które odpowiadają za cyrkulację mas powietrza, ich przemieszczanie się i wymianę zasobów ciepła i wilgoci.
  • Ptasie loty i wędrówki. Celem projektu jest uświadomienie wpływu środowiska oraz pogody i klimatu na życie ptaków.
  • Słońce i wiatr – odnawialne źródła energii. Celem projektu jest poznanie sposobów wykorzystania energii wiatru i Słońca.
  • Obserwujemy pogodę. Celem projektu jest wykształcenie umiejętności obserwowania pogody, analizy zjawisk meteorologicznych i rozumienia ich skutków.
  • Czy wiesz czym oddychasz? W tym projekcie uczeń pozna czynniki wpływające na zanieczyszczenie powietrza oraz skutki dla środowiska przyrodniczego i człowieka.
  • Środowiskowi dywersanci – hałas, odór i nadmierne oświetlenie. W ramach projektu uczeń przekona się, że klimat akustyczny, odory i zanieczyszczenia świetlne wpływają na jakość naszego otoczenia i życia.
  • Pogoda w naszym życiu. Jest to projekt o biometeorologii, w którym uczniowie dowiedzą się jak pogoda wpływa na ludzi i przyrodę.
  • Zanieczyszczenia powietrza – liczy się tylko dawka? W tym projekcie mowa jest nie tylko o źródłach i przyczynach zanieczyszczenia powietrza ale i o sposobach zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń atmosferycznych.
  • Pory roku – klimat, bioróżnorodność i fenologia. Celem projektu jest poznanie cykliczności w życiu roślin i zwierząt, związanej z wpływem pogody i sezonowością warunków klimatycznych.

  • Opiekun żywiołu: dr hab. Krzysztof Migała
Aktualności
2013-07-01
Dnia 1.12.2012r. dokonaliśmy obserwacji nieba nocą. Zebraliśmy się o północy, aby przy użyciu teleskopu, lornetki oraz gołym okiem określić liczbę gwiazd w wybranych gwiazdozbiorach. Obejrzeliśmy kilka gwiazdozbiorów, m.in. Wielką Niedźwiedzicę, Małą Niedźwiedzicę i Oriona. Gwiazdy widoczne pod dużym powiększeniem wyglądają znacznie ciekawiej niż z daleka. Zrobiliśmy...
2013-07-01
Dnia 12.10.2012r. grupa młodych Ekologów uczestniczyła w zajęciach na wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Chociaż przez jeden dzień mogliśmy się poczuć jak prawdziwi studenci. Zajęcia były prowadzone w miłej atmosferze, wszyscy z zaciekawieniem słuchali i przyglądali się przedstawionym doświadczeniom. Zajęcia umożliwyły...
2013-07-01
Od września do listopada 2012 roku I grupa ekologiczna Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie realizowała projekt pt.: ,,Środowiskowi dywersanci - hałas, odór i nadmierne oświetlenie". W ramach realizacji projektu wykonaliśmy wiele działań. Do najciekawszych należały: pomiar hałasu za pomocą sonometru w różnych miejscach szkoły i na terenie miasta Żmigród, badanie...
poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następna

Lista szkół pracujących przy danym żywiole