mapa strony kontakt zaloguj
2013-09-08

Na zakończenie.

Niestety, zakończyliśmy już działania projektowe. Jak bardzo przyzwyczailiśmy się do cotygodniowych zajęć przez cztery semestry odczuwamy to teraz, gdy już się one zakończyły. Pozostały nam zdjęcia, scenariusze, podręczniki i notatki z zajęć. Cały nasz zespół nauczycieli pracujących przy realizacji projektu podjął decyzję, że będziemy Projekt Ekologia kontynuować na zajęciach kół przedmiotowych, a poszczególne problemy badawcze mogą być odrębnymi projektami uczniowskimi. Teraz możemy prowadzić bardzo atrakcyjne zajęcia, bo nasze pracownie wzbogaciły się o wiele cennych i niezbędnych pomocy dydaktycznych.

 

Dziękuję Komisji Rekrutującej szkoły do Projektu Ekologia, że mieliśmy szczęście i przyjemność w nim uczestniczyć. Dzięki temu my, nauczyciele doskonaliliśmy swoje umiejętności, nauczyliśmy się jak prowadzić ciekawe zajęcia metodą projektu. Przede wszystkim skorzystali nasi uczniowie, którzy bardzo sumiennie pracowali przez dwa lata. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębiali na zajęciach i warsztatach. Nauczyli się współpracować ze sobą, podejmować trudne zadania, być odpowiedzialnymi za podjęte decyzje i prezentować efekty swojej pracy. Podczas zajęć mieli możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń, które często na lekcjach wykonywane są tylko, jako pokazy. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych dla nich na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatkowo aktywnie spędzili czas na obozach naukowych. Nauczyli się również wyszukiwać informacje i komunikować się ze sobą. Taka wiedza zawsze procentuje.

 

Dziękuję wszystkim Partnerom Projektu Ekologia -  za to, że otrzymaliśmy wszystko to, co zostało zaplanowane i obiecane: podręczniki, scenariusze lekcji, e-booki, warsztaty, wykłady, pomoce naukowe, pomoc merytoryczną opiekunów żywiołów, wyjazdy i szkolenia dla nauczycieli. Spotkaliśmy na swojej drodze ludzi pełnych pasji, ciekawych, potrafiących zainteresować uczniów i nas nauczycieli oraz podzielić się swoją wiedzę. Uczniowie mieli bardzo dobry przykład profesjonalnych działań.

Dziękuję Firmie Dobre Kadry za opiekę podczas wszystkich warsztatów, a zwłaszcza Pani Matyldzie Jańczuk za ogromną życzliwość i pomoc przy prowadzeniu dokumentacji projektowej.

Dziękuję moim koleżankom Agnieszce Wyderskiej, Joannie Kulzie i Iwonie Gruszeckiej, za to, że dzięki ich pracy wszyscy razem osiągnęliśmy sukces, jeśli to miało nam udać się, to tylko w takim zespole.

Elzbieta Zawalińska