mapa strony kontakt zaloguj
2013-09-08

Semestr IV - mix żywiołów.

Na początku obie grupy dokonały analizy „Raportu z poboru próbek wody, powietrza i gleby”, który otrzymaliśmy od EKO-PROJEKT, porównując wyniki badań z obowiązującymi normami. Dalsze działania postanowiliśmy skupić wokół zagadnień, które zainteresowały uczniów.

Nasze działania zdominowane zostały przez warunki atmosferyczne. Badania energii słonecznej w ciepły, marcowy dzień zostały przerwane opadami śniegu w następnym tygodniu. Stąd pomysł, aby zająć się zmianami stanów skupienia wody. Było wspaniale! Mieliśmy kilka wiader śniegu w sali. Uczniowie sprawdzali jak sól kuchenna wpływa na temperaturę topnienia śniegu. Skoro mieliśmy już dużo wody uczniowie wyznaczyli masę jednej kropli wody. Były to jedyne zajęcia, na których było bardzo cicho, wszyscy zajęci byli odliczaniem spadających kropli wody. Ponieważ nie mogliśmy zrealizować zaplanowanych zajęć w terenie, uczniowie zostali zapoznali się z różnymi sposobami przedstawiania wyników badań, w tym generowaniem wykresów za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel i metodą tradycyjną na papierze milimetrowym z zaznaczaniem błędów pomiarowych. Po całkowitym odejściu zimy wyruszyliśmy w teren sprawdzając, czy ekrany akustyczne tłumią hałas komunikacyjny, sprawdzaliśmy natężenie dźwięku przed ekranem oraz za nim, w cieniu akustycznym i poza nim. Kolejny problem, który interesował uczniów to, jakiej muzyki (jak głośnej) słuchają uczniowie w naszej szkole na przerwach. Wykonali badania natężenia dźwięku odbieranego za pomocą słuchawek. Wyniki badań potwierdziły przypuszczenie, że jest ono zbyt duże!

Elżbieta Zawalińska

 

W ostatniej części Projektu był czas na wykonanie wielu ciekawych doświadczeń ze wszystkich żywiołów.

Uczniowie wykonali model oceanu w butelce wykorzystując dwie niemieszające się ciecze. Za pomocą mleka i wody wykonali również model wiru wodnego. Efektownym doświadczeniem było wykonanie chmury w butelce. Bawiąc się nadal wodą zagotowali ją w woreczku plastikowym a następnie zamrozili za pomocą dezodorantu. Tak jak w reklamie telewizyjnej płynu do mycia naczyń uczniowie obserwowali zmniejszanie się napięcie powierzchniowego mleka zabarwionego kolorowymi plamami. Wszyscy wspaniale bawiliśmy się bańkami mydlanymi, którymi odbijaliśmy jak piłkami. Wodę i powietrze wykorzystali również do miażdżenia pustych puszek aluminiowych po napojach. Za pomocą wody badali także oddziaływanie elektrostatyczne między wodą i naelektryzowanym balonem. Z sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego otrzymali dwutlenek węgla, który przelewali do naczyń za pomocą łyżki wazowej i długiej rynny. Jego obecność wykrywali za pomocą gasnącej w nim świeczki. Kolejnym wyzwaniem był problem wizualizacji dźwięku. Za pomocą kryształków soli i cukru rozsypanych na membranie głośnika uczniowie obserwowali jak zmienia się częstotliwość i amplituda dźwięku.

Badając problem „Ile energii leży pod naszymi stopami” uczniowie obejrzeli filmy „Czysta energia – Geotermia”, „Czysta energia – Wiatr”, Czysta energia – Słońce” oraz Czysta energia – Biomasa. Omówili zalety i wady stosowania odnawialnych źródeł energii. Uczniowie wykonali modele turbiny parowej i wiatrowej. Korzystając ze słonecznej pogody kontynuowali badania energii słonecznej za pomocą zestawu Solar Energy.

Agnieszka Wyderska

 

W IV semestrze realizacji Projektu Ekologia nowa grupa zajęła się problemem „Co to znaczy: Zdrowo się odżywiać”.  Uczniowie poznali główne składniki pokarmowe i ich źródła. Na podstawie tabel kaloryczności określali wartości kaloryczne produktów. Nauczyli się obliczać własne współczynniki BMI, WHR i PPM. W produktach pokarmowych wykrywali cukry proste, skrobię, białka, witaminę C oraz badali zawartość tłuszczów. Uczniowie poznali podstawowe typy diet i ich konsekwencje dla człowieka, obejrzeli film na temat anoreksji i bulimii, dyskutowali na temat przyczyn, skutków i objawów. Przygotowali obraz piramidy zdrowego żywienia, zwrócili szczególną uwagę na wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Ważnym elementem realizacji problemu badawczego było zagadnienie zawartości różnych substancji, które dodawane są do żywności i ich wpływu na organizm człowieka. Uczniowie nauczyli się odczytywać informacje zawarte na opakowaniu produktów. Poznali również nowoczesne sposoby produkcji żywności, w tym pozytywne i negatywne skutki inżynierii genetycznej. Częścią praktyczną było przygotowanie zdrowych, owocowych i warzywnych przekąsek, którymi częstowano innych uczniów naszej szkoły.

Joanna Kulza

 

 W tym semestrze uczniowie zajęli się badaniem problemu „Wpływ jakości gleby na środowisko i człowieka”. Do badań posłużyła im gleba ze szkolnego terenu zielonego przy ulicy Zachodniej. Prace rozpoczęli od poznania budowy rodzaju gleby poprzez określenie wielkości ziaren i wartości procentowych kolejnych frakcji. Uczniowie nauczyli się określać zawartość próchnicy w glebie, badali jej wilgotność, odczyn pH i jej przydatność rolniczą. Zbadano również wpływu temperatury na wzrost roślin.

W kolejnym etapie uczniowie zajęli się badaniem zanieczyszczeń w glebie. W próbkach gleby poszukiwano obecności ołowiu oraz badano jak zasolenie gleby wpływa na pobieranie wody przez krzewy liściaste. Następnie próbki gleby skażono benzyną o różnym stężeniu i obserwowano kiełkowanie na niej nasion rzeżuchy. Badano również wpływ benzyny na przebieg rozkładu celulozy w glebie. Uczniowie codziennie dokonywali obserwacji, liczyli kiełkujące nasiona. Właściwie to wszyscy uczniowie naszej szkoły obserwowali efekty doświadczeń, ponieważ próbki gleby były na parapecie okiennym w sali fizycznej a zapach benzyny zwracał ich uwagę.

Iwona Gruszecka

 

Załączone zdjęcia