mapa strony kontakt zaloguj
Aktualności
2013-09-10
Po dwóch latach zakończyliśmy pracę w projekcie „Ekolog” - innowacyjnym interdyscyplinarnym programie nauczania przedmiotów ścisłych metodą projektu edukacyjnego.  Na początku kilka liczb: - 60 uczniów uczestników,- 7 nauczycieli,- 400 godzin zajęć,- 8 godzin zajęć prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego,- 10 wycieczek...
2013-09-08
Niestety, zakończyliśmy już działania projektowe. Jak bardzo przyzwyczailiśmy się do cotygodniowych zajęć przez cztery semestry odczuwamy to teraz, gdy już się one zakończyły. Pozostały nam zdjęcia, scenariusze, podręczniki i notatki z zajęć. Cały nasz zespół nauczycieli pracujących przy realizacji projektu podjął decyzję, że będziemy Projekt Ekologia kontynuować...
2013-09-08
Na początku obie grupy dokonały analizy „Raportu z poboru próbek wody, powietrza i gleby”, który otrzymaliśmy od EKO-PROJEKT, porównując wyniki badań z obowiązującymi normami. Dalsze działania postanowiliśmy skupić wokół zagadnień, które zainteresowały uczniów. Nasze działania zdominowane zostały przez warunki atmosferyczne....
poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | następna
Szkoły
Typ Szkoły Nazwa Szkoły
Mapa zakwalifikowanych szkół biorących udział w projeckie


Lista zakwalifikowanych szkół biorących udział w projeckie
Szkoły podstawowe zakwalifikowane do Projektu Ekologia: Gimnazja zakwalifikowane do Projektu Ekologia: Szkoły ponadgimnazjalne zakwalifikowane do Projektu Ekologia:
Pomoc
  • We wszystkich sprawach merytorycznych dotyczących realizacji Projektu Ekologia można kontaktować się z:

    Dorotą Wójcik-Hetman tel. 504 919 522, e-mail: dwhetman@gmail.com
    Eleonorą Żmijowską-Wnęk tel. 604 294 030, e-mail: e.zmijowskawnek@gmail.com