mapa strony kontakt zaloguj
partnerzy / Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH

Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH

Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH (www.dr-kerth-lampe.de) to firma konsultingowa i  inżynieryjna, założona i prowadzona przez dwóch partnerów dr Michaela Kerth (50%) i Andreasa Lampe (50%).

Obszarami działania firmy są:

Gospodarka odpadami, recykling, technologia unieszkodliwiania odpadów (dochodzenia w sprawie ponownego wykorzystania materiałów budowlanych; obsługa techniczna, doradcza i inżynieryjna dla operatorów składowisk odpadów itp.)

Hydrogeologia, gospodarka wodna, badania osadów mineralnych (do uzdatniania wody; w związku z budową lub projektami rozwojowymi; dla wydobywających piasek, żwir, wapień, glinkę itp.)

Ochrona gleby i terenów zanieczyszczonych (stanowi około 50%;  szeroki zakres projektów od badań historycznych po pełne konsultacje i inżynierię oczyszczania)

Usługi techniczne (pobieranie próbek gleby, wody, stosowanie różnych metod badawczych w górotworze).

W Projekcie EKOLOGIA dr kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH współpracuje blisko z Ruhr-Universitat Bochum, Wydział Nauk o Ziemi, Zakład Dydaktyki Geografii (prof. Dr Karl-Heinz Otto) (www.geographie.ruhr-uni-bohum.de/ag/didaktik/index.htm).

 

Kadra w projekcie „Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”


Dr Michael Kerth – koordynator projektu ze strony Partnera 3

pracuje w zakresie geologii środowiska i inżynierii od 1984 roku czyli od zakończenia studiów geologicznych na Uniwersytecie w Bonn oraz na Uniwersytecie w Southampton  W latach 1984-1988 pracował na Uniwersytecie w Essen jako pracownik naukowy. W 1988 roku przedstawił pracę doktorską na temat Wpływu na środowisko hałd odpadów kopalni węgla kamiennego w zagłębiu Ruhry.

W latach 1988-1999 był szefem ochrony środowiska w firmie doradczej w Detmold. Od 1999 roku jest Dyrektorem Zarządzającym i Partnerem w firmie     Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH w Detmold.

Od 1998 roku jest zarejestrowanym ekspertem powołanym przy Izbie Handlu i Przemysłu w Detmold w zakresie oceny ryzyka i rekultywacji skażonych terenów oraz terenów poprzemysłowych. Ponadto jest członkiem Rady Egzaminatorów dla zarejestrowanych ekspertów w tej dziedzinie.

Obecnie jest wiceprezesem Bundesverband Boden e.V., a od 2009 roku wizytującym wykładowcą na temat rekultywacji gleby na Uniwersytecie Leibnitza w Hanowerze.