mapa strony kontakt zaloguj
partnerzy / SGS

SGS

SGS Eko-Projekt z siedzibą w Pszczynie dysponuje na terenie kraju 4 laboratoriami badawczymi wyspecjalizowanymi w badaniach środowiska. Od 2009 roku SGS Eko-Projekt sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy laboratoriów SGS wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach badań. Laboratorium koncentruje się na badaniach monitoringowych obejmujących pomiary stanu środowiska z wykorzystaniem parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych. Firma posiada certyfikat akredytacji  zgodnie z normą ISO17025. Zakres akredytacji obejmuje ponad 200 parametrów.  

Przedmiotem badań są wody, gleby i powietrze. Laboratorium realizuje także projekty badawcze, między innymi związane z identyfikacją ryzyka zanieczyszczenia Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz gleb pestycydami na obszarach intensywnej produkcji rolniczej. Laboratorium posiada wiodącą pozycję na polskim rynku, świadcząc usługi badawcze na rzecz blisko 2500 podmiotów. Rozwój warsztatu badawczego i zamówień umożliwia systematyczny wzrost zatrudnienia i zaangażowanie absolwentów kierunków takich jak chemia analityczna, inżynieria środowiska, mikrobiologia. W 2009 roku laboratorium wykonało analizy ok. 60 tys. próbek środowiskowych. Laboratorium zatrudnia obecnie ponad 170 specjalistów.  Laboratorium dysponuje najnowocześniejszymi technikami analitycznymi takimi jak GCMS ICP-MS, HPLC. Od 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka firma realizuje budowę centrum badawczo-rozwojowego o powierzchni 2300 m2, w którym będą rozwijane nowe metody badawcze i rozwiązania na rzecz monitoringu środowiska – wartość projektu wynosi ponad 13 mln zł.  

Istotnym polem działania jest rozwój współpracy międzynarodowej i udział w sieci ELC (Environmental Land Consultants) wspierającej wymianę doświadczeń i podejmowanie wspólnych badań powierzchni ziemi na obszarze UE.

 

Zakres świadczonych usług badawczych obejmuje:

-        analizy wód podziemnych i powierzchniowych 

-        badania ścieków i osadów ściekowych 

-        monitoring składowisk odpadów wraz z pomiarami osiadania 

-        monitoring sieci wodociągowej 

-        monitoring środowiska w otoczeniu stacji benzynowych 

-        badania zanieczyszczeń gleb i gruntów metalami i związkami organicznymi 

-        badanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu atmosferycznym 

-        testy zgodności odpadów

-        opracowanie cyfrowych map obrazujących przestrzenną zmienność analizowanych zjawisk.

 

Kadra w projekcie „Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”

 

Dr hab. Tomasz Stuczyński  - koordynator projektu ze strony Partnera 2

Dyrektor Branży Ochrony Środowiska SGS EKO-Projekt, Członek Zarządu. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (1985), specjalista w dziedzinie gleboznawstwa i chemii środowiska. W latach 1986-2009 pracownik naukowy Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Środowiska IUNG-PIB – w latach 1998-2010 kierownik Zakładu. Prowadzone prace  badawcze koncentrują się wokół zagadnień degradacji gleb. Szczególnym polem działalności badawczo-wdrożeniowej było opracowanie cyfrowych map gleb Polski w skali 1:25 000 oraz opracowań pochodnych charakteryzujących zagrożenia gleb erozją, ubytkiem glebowej materii organicznej oraz zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Uczestnik i koordynator wielu projektów międzynarodowych poświęconych zagadnieniu ochrony gleb i zmianom użytkowania ziemi - URBAN SMS, SENSOR, LUMOCAP, OTER/SOUVER. Autor ponad 100 oryginalnych prac naukowych w tym ponad 20 w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym.