mapa strony kontakt zaloguj
partnerzy / Projekt EKOLOGIA

Projekt EKOLOGIA

innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu

 

Informacje podstawowe:

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5. – projekty innowacyjne

 

Okres realizacji:

01.07.2010 – 31.10.2013

 

Partnerstwo czterech podmiotów: 

Lider – Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. z o.o.

Partner 1 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Partner 2 – SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. Pszczyna

Partner 3 – Dr Kerth + Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy).