mapa strony kontakt zaloguj
wiadomości / Zapraszamy na konferencje
2013-10-03

Zapraszamy na konferencje

„Projekt EKOLOGIA – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu” Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół zainteresowanych nauczaniem przedmiotów matematyczno- przyrodniczych metodą projektu na


KONFERENCJE

upowszechniające Projektu które odbędą się: 17 i 18 października 2013 r.

w Auli Leopoldina w Uniwersytecie Wrocławskim

Celem Konferencji jest podsumowanie i upowszechnienie doświadczeń

zebranych w czasie realizacji Projektu oraz przekazanie wypracowanych materiałów edukacyjnych


Rejestracja na Konferencje odbywa się poprzez zgłoszenie drogą mailową na adres: krzysztof.moskwa@ing.uni.wroc.pl W zgłoszeniu należy podać preferowany dzień uczestnictwa. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


Projekt realizowany jest w partnerstwie: Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Wrocław (Lider), Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, SGS Eko-Projekt sp. z o.o. Pszczyna, Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH (Niemcy).

Projekt objęty jest Honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


PROGRAM KONFERENCJI

11.00 – Otwarcie konferencji, powitanie gości – prorektor UWr – dr hab. prof. UWr Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi – dr hab. prof. UWr Zdzisław Jary

11.20 – Informacja o projekcie Ekologia i przebiegu jego realizacji – Dobre Kadry – Lider projektu

11.50 – Przykłady dobrych praktyk z realizacji projektu– mgr M. Lazapoulos

12.20 – Rola materiałów edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – dr hab. prof. UWr K. Migała, dr hab. prof. UWr H. Marszałek, dr B. Korabiewski

12.50 – Doświadczenia w zakresie współpracy środowiskowego laboratorium analitycznego ze szkołami – SGS Eko Projekt

13.2013.50 Przerwa

13.50 – The project method and its implementation in environmental education - experiences from Germany – prof. Karl-Heinz Otto, mgr Matthias Falke – Ruhr Uniwersytet Bochum (18.10.2013) Doświadczenia we współpracy międzynarodowej w obszarze nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu – mgr Agnieszka Pietrus-Rajman (17.10.2013)

14.20 – Podsumowanie i efekty projektu Ekologia – Dobre Kadry – Lider projektu

14.50 – Dyskusja i podsumowanie konferencji około godz.

15.30 – zakończenie konferencji