mapa strony kontakt zaloguj
wiadomości / Projekt Ekologia zbliża się do końca!
2013-01-11

Projekt Ekologia zbliża się do końca!

Za nami trzy semestry realizacji innowacyjnego programu "Trzy żywioły".
Uczniowie czterdziestu sześciu szkół uczestniczących w projekcie, rozwiązywali problemy badawcze zdefiniowane w programie dla wszystkich trzech żywiołów: powietrza, wody, ziemi. Z wielkim zaangażowaniem szukali informacji, które przetwarzali w wiedzę, prowadzili obserwacje, doświadczenia, eksperymenty, organizowali debaty, sejmiki, wystawy, inscenizacje, zajęcia terenowe, współpracowali ze specjalistami z akredytowanych laboratoriów analitycznych. Zdobyte w ramach projektu kompetencje wykorzystywali w konkursie projektowym i na obozach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski.
Nauczyciele, na wyjeździe studyjnym do Niemiec, mieli okazję poznać dobre praktyki edukacyjne, które stały się dla nich inspiracją do wdrażania ciekawych przedsięwzięć w szkołach.
Gratulujemy Nauczycielom i Uczniom pomysłów, motywacji, osiągnięć, słowem, uczestnictwa w skutecznym kształceniu i samorealizacji.

Rozpoczynamy ostatni etap realizowania projektu w szkołach, który zakończy się 30.06.2013r. W czwartym semestrze, praca z programem „Trzy żywioły” ma być zwieńczeniem dotychczasowych działań. Nauczyciele wraz z uczniami decydują o problemie badawczym, żywiole i sposobach pracy.
Można rozważyć różne opcje organizacji czwartego semestru w Projekcie Ekologia:
• Zgłębienie wiedzy i udoskonalenie umiejętności w ramach problemu badawczego wybranego w poprzednich semestrach.
• Przekrojowe zbadanie wybranego problemu w ramach wszystkich trzech żywiołów.
• Praca nad problemem badawczym, który, choć interesujący, musiał być wcześniej pominięty (n.p. ze względu na brak czasu)
• Inne

W czwartym semestrze zrealizujemy także:
• Konkurs na najlepszą prezentację projektową
• Obozy naukowe dla uczniów

Prosimy szkolnych opiekunów projektu o umieszczenie własnych refleksji na temat pracy w projekcie i realizacji programu „Trzy żywioły” na stronie internetowej projektu, w zakładkach szkół.

Życzymy interesującej pracy i sukcesów