mapa strony kontakt zaloguj
wiadomości / Realizacja programu "Trzy żywioły" w szkołach spoza projektu
2012-10-30

Realizacja programu "Trzy żywioły" w szkołach spoza projektu

Wstępne seminaria upowszechniające „Projekt Ekologia: innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu” wielokrotnie wykazały, że program „Trzy żywioły” może bardzo dobrze funkcjonować także poza projektem.

Świadczą o tym relacje uczestników seminariów, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z uczniem z wykorzystaniem tego programu. Wiele szkół, które nie przeszły pozytywnie rekrutacji do projektu podjęło trud wdrożenia innowacji, powołało zespoły nauczycielskie do ich realizacji i samodzielnie, bez wsparcia, lub przy niewielkim wsparciu władz lokalnych, przystąpiło do pracy z uczniami w ramach programu „Trzy żywioły”.

Szkoły te otrzymały program wraz z obudową metodyczną, mogły korzystać ze wsparcia merytorycznego pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestniczyć w warsztatach z „objazdową” pracownią edukacyjną Lumbricus z Niemiec. Nie otrzymały jednak pomocy finansowej tak, jak szkoły uczestniczące w projekcie. Okazało się jednak, że w wielu przypadkach nie stanowiło to większej przeszkody. Zapał i determinacja pozwoliły wielu szkołom na samodzielne podejmowanie zadań w ramach Projektu Ekologia.

Jedną z takich szkół jest Publiczne Gimnazjum w Cieszkowie, w którym pod opieką nauczycieli, uczniowie cały rok realizowali program „Trzy żywioły” - pracowali metodą projektu edukacyjnego zdobywając wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Efekty pracy zostały przedstawione przez gimnazjalistów na zorganizowanym w Cieszkowie Festiwalu Ekologicznym - poniżej sprawozdanie z realizacji programu „Trzy żywioły” i opis działań podejmowanych w Gimnazjum z Cieszkowa. Zachęcamy inne szkoły, które nie biorą udziału w projekcie, a wdrożyły program „Trzy żywioły” do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami.

załącznik do pobrania: