mapa strony kontakt zaloguj
wiadomości / Wstępne seminarium upowszechniające Projekt Ekologia - sprawozdanie
2012-10-10

Wstępne seminarium upowszechniające Projekt Ekologia - sprawozdanie

Sprawozdanie z seminarium upowszechniającego
„Projekt Ekologia: innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”.

 

W dniach 27-28 września 2012r. w pensjonacie Zielona Willa we Wrocławiu, odbyło się jedno z wielu organizowanych seminariów upowszechniających projekt Ekologia i wdrożony w ramach tego projektu program nauczania „Trzy żywioły”.

Seminarium połączone było z warsztatami, podczas których nauczyciele mieli możliwość poznania i praktycznego wykorzystania wielu aktywizujących metod pracy z uczniem, które mogą być stosowane odrębnie na lekcjach, ale także mogą wspomagać realizację projektów edukacyjnych. Dotychczasowe spotkania z nauczycielami różnych szkół utwierdziły nas w przekonaniu, że przekazywanie tylko i wyłącznie wiedzy na temat realizowanego projektu jest niewystarczające dla jego upowszechnienia. Podjęłyśmy więc działania doskonalące kompetencje i zachęcające nauczycieli do codziennej pracy z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego, tak długofalowego, interdyscyplinarnego, jak i przedmiotowego, realizowanego w krótkim czasie. Ważne jest, aby nauczyciele mieli okazję przekonać się, że metoda projektu i inne metody aktywizujące są skuteczne (bardziej niż inne) w procesie kształcenia i w realizacji podstawy programowej.

Pojawiające się wątpliwości nauczycieli, co do możliwości realizacji programu bez unijnego wsparcia, były przesłanką do tego, aby na seminarium pokazać, że praca w ramach programu „Trzy żywioły” jest realna i skuteczna w codziennej praktyce szkolnej, bez nadzwyczajnego dofinansowania i z całą pewnością przynosi wymierne korzyści: uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w różnych obszarach edukacyjnych, które z powodzeniem wykorzystują do rozwiązywania problemów praktycznych i naukowych.

Ponadto istotnym powodem, dla którego zorganizowane były dwudniowe warsztaty w Zielonej Willi, było stworzenie nauczycielom warunków do podzielenia się własnymi doświadczeniami, do zaprezentowania efektów pracy metodą projektu w różnych szkołach (również pracy w ramach projektu Ekologia), do dyskusji panelowej i szukania odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Do udziału w zajęciach zaprosiłyśmy 16 nauczycieli, głównie ze szkół znajdujących się w niewielkich miejscowościach, ale także z Wrocławia.

Postarałyśmy się o możliwie największe zróżnicowanie placówek, zarówno jeśli chodzi o ich wielkość, rodzaj wsparcia udzielanego przez samorząd, jak i etap edukacyjny. Przyjechali więc nauczyciele i dyrektorzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W pierwszym dniu program warsztatów obejmował prezentację projektu Ekologia: genezę jego powstania, etap badawczo-diagnostyczny, cele projektu, zadania partnerów, produkty projektu, opis działań realizowanych w szkołach zrekrutowanych do projektu. Zaprezentowałyśmy wdrażany program wraz z obudową metodyczną, skryptami dla nauczycieli i kartami pracy dla uczniów. Pokazałyśmy zdjęcia z prowadzonych działań w rożnych szkołach. Nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach przeprowadzonych według programu „Trzy żywioły”. Pracowali nad rozwiązywaniem problemów, które na co dzień, w ramach projektu Ekologia, rozwiązują uczniowie.

W drugim dniu zajęć przedstawione zostały multimedialne prezentacje uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie, przygotowane w ramach realizacji programu „Trzy żywioły” oraz przeprowadzone warsztaty na temat „Aktywizujące metody pracy – wspieranie metody projektu edukacyjnego”.

Ciekawym momentem seminarium było wystąpienie nauczycieli z Publicznego Gimnazjum w Cieszkowie, które samodzielnie, przy minimalnym wsparciu swojej Gminy wdrożyło nasz innowacyjny projekt i realizowało w ubiegłym roku szkolnym program „Trzy Żywioły”. Jest to niezbity dowód na to, że program można wdrożyć w szkole poza projektem Ekologia, a także po zakończeniu projektu.

Spotkania w ramach seminarium spotkały się z ciepłym przyjęciem ze strony zaproszonych nauczycieli. Miła atmosfera „Zielonej Willi” sprzyjała pracy, konstruktywnej dyskusji i poczucia wpływu na zmianę i sukces. Był to czas, w którym każdy z nas – uczestników seminarium mógł bez pośpiechu, z refleksją spojrzeć na swoje miejsce w szkole przyszłości.

 

Seminarium i warsztaty przygotowały i przeprowadziły:

Dorota Wójcik-Hetman i Eleonora Żmijowska-Wnęk