mapa strony kontakt zaloguj
wiadomości / Obóz naukowy w Przesiece
2012-10-05

Obóz naukowy w Przesiece

28 września 2012 r. zakończył się piąty turnus obozu naukowego dla uczestników projektu „Projekt Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”.

W czerwcu 2012 r. odbyły się trzy turnusy obozu naukowego dla uczniów ze szkół podstawowych. Szkoły wytypowały po trzech uczniów z każdej grupy projektowej. W obozach czerwcowych uczestniczyło 96 uczniów z 21 szkół podstawowych uczestniczących w Projekcie Ekologia.

W czasie obozu odbywały się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantki z Uniwersytetu Wrocławskiego panie Martę Stączek i Kamillę Klaczak. Zajęcia składały się z części teoretycznej – wprowadzenie, dyskusja, przygotowanie prostych przyrządów do badań – każdego dnia inny żywioł: woda, ziemia, powietrze. Następnie uczestnicy wychodzili w teren na zajęcia praktyczne – rozstawiali w różnych punktach przyrządy do pomiarów, oglądali zjawiska przyrodnicze, pobierali próbki itd. Młodzież odbyła wycieczkę do trzeciego pod względem wielkości wodospadu w Karkonoszach do Wodospadu Podgórnej. Zwiedzała także Kamień Waloński, Złoty Widok i miejscowość Przesiekę (pomnik poległych, kościółek, dziurawa skała), „zdobywała” pobliskie góry i doliny – Dolina Czerwienia. Zapoznawała się z przyrodą – ukształtowaniem terenu, zróżnicowaniem szaty roślinnej, rzeźby oraz budowy geologicznej terenu.

W każdym turnusie pracownicy SGS EKO-Projekt – Marcin Kurpiewski, Radosław Dubieński, Daniel Kęska, przeprowadzili pokazy edukacyjne, które obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Przedstawiane były zagadnienia w zakresie celu i technik pobierania próbek do badań laboratoryjnych dla wód powierzchniowych, wód pitnych, gleb oraz powietrza. Wyjaśniane były podstawowe zagadnienia dotyczące jakości wód, gleb i powietrza, ognisk i źródeł ich zanieczyszczeń, wykształcenie profili glebowych charakterystycznych dla obszarów górskich. Uczniowie brali czynny udział w pobieraniu profesjonalnym próbek. Uczniowie dokonywali pomiarów pH, PEW, temperatury wody, zawartości chloru wolnego, temperatury powietrza, jego wilgotności i prędkości wiatru. Pomiary prowadzone były przy pomocy profesjonalnego sprzętu (pehametru, konduktometru, przenośnej stacji meteorologicznej itd. Uczniowie analizowali i rozrysowywali profile glebowe.

Po zajęciach dydaktycznych odbywały się zajęcia z survivalu i pierwszej pomocy –oraz dla chętnych mecz piłkarski w TV (Euro 2012 - wspólne oglądanie i kibicowanie w strojach wymyślonych przez młodzież i wymalowanych biało-czerwonymi barwami buziach) lub gry świetlicowe (dyskoteka, karaoke, gry planszowe, gry zręcznościowe). Zabawy integracyjne i sportowe – w zależności od pogody odbywały się albo w świetlicy ośrodka albo na dworze przed obiektem. Po kolacji przeprowadzona została gra terenowa (ta część zajęć rekreacyjnych podobała się najbardziej) zakończona ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

We wrześniu 2012 r. odbyły się dwa kolejne turnusy obozu naukowego, tym razem uczestnikami była młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w Projekcie Ekologia. W obozach wrześniowych wzięło udział po troje uczniów z każdej grupy projektowej, wytypowanych przez szkoły. Razem w obu turnusach udział wzięło 120 uczniów z 12 gimnazjów i 13 szkół ponadgimnazjalnych z terenu kraju.

Zajęcia dydaktyczne z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzili doktoranci: Agata Mickiewicz, Michał Godek, Grzegorz Gałek, Krzysztof Jańczak. Na początku zajęć teoretycznych uczestnicy obozu zapoznali się z zasadami poruszania się po terenie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zasadami bezpieczeństwa, zapoznali się z ogólną topografią terenu, spodziewanymi warunkami pogodowymi, z trasami przemarszu. W czasie zajęć teoretycznych poruszane były m.in. zagadnienia wpływu uwarunkowań geologicznych na rozwój sieci hydrograficznej na przykładzie cieków i form przez nie tworzonych, głównie erozyjnych, przedstawiano podstawowe metodyki standardowych pomiarów hydrologicznych, zrobiono wprowadzenie do obserwacji meteorologicznych. Uczniowie otrzymali karty pracy, które wypełniali w czasie dokonywanych obserwacji i pomiarów w terenie. W czasie zajęć praktycznych uczniowie odbyli wycieczki połączone z obserwacjami i wykonywaniem pomiarów: kilkugodzinną wycieczkę pieszą do Wodospadu Podgórnej w Przesiece; całodniową wycieczkę do Szklarskiej Poręby z wjazdem kolejką linową na Górę Szrenicę, przejściem szlakiem do źródeł Łaby, obserwacje w Karkonoskiej Stacji Terenowej Uniwersytetu Wrocławskiego na Szrenicy, przejściem do Wodospadu Kamieńczyka i zejściem do Szklarskiej Poręby; całodniową wycieczkę pieszą na Górę Chojnik ze zwiedzaniem zamku, obserwacjami wybranych form geologicznych na przykładzie wychodni granitu karkonoskiego znajdującego się w szczytowych partiach Góry Chojnik, obserwacją zróżnicowania siedliskowego drzewostanów dolnoreglowych w północnej części Karkonoszy, wprowadzeniem do budowy geomorfologicznej regionu przy wykorzystaniu panoramy Kotliny Jeleniogórskiej widocznej z wieży Zamku Chojnik.

Zajęcia z pracownikami SGS EKO-PROJEKT panami Marcinem Kurpiewskim, Radosławem Dubieńskim, Danielem Kęską, obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Specjaliści przedstawili cele i techniki pobierania próbek do badań laboratoryjnych dla wód powierzchniowych, wód pitnych, gleb oraz powietrza. Omawiano  podstawowe zagadnienia dotyczące jakości wód, gleb i powietrza, ognisk i źródeł ich zanieczyszczeń, wykształcenia profili glebowych charakterystycznych dla obszarów górskich. Uczniowie osobiście pobierali próbki, dokonywali pomiarów pH, PEW, temperatury wody, zawartości chloru wolnego , temperatury powietrza, jego wilgotności i prędkości wiatru. Pomiary prowadzone były przy pomocy profesjonalnego sprzętu (pehametru, konduktometru, przenośnej stacji meteorologicznej itd. Uczniowie analizowali i rozrysowywali profile glebowe.Po bardzo bogatej części dydaktycznej uczestnicy obozów brali udział w zajęciach sportowych (m.in. turnieju piłki siatkowej, olimpiadzie obozowej, grach i zabawach zręcznościowych), bawili się na dyskotece, brali udział w grze terenowej (podchody, survival), oglądali filmy w kinie letnim, piekli kiełbaski przy ognisku i integrowali się. Wyjeżdżali z obozu pełni wrażeń, zadowoleni i z nadzieją na następne spotkania z nowopoznanymi koleżankami i kolegami z Projektu Ekologia.