mapa strony kontakt zaloguj
wiadomości / Szkolenia dla nauczycieli w Projekcie Ekologia
2011-05-09

Szkolenia dla nauczycieli w Projekcie Ekologia

Zaproszenie

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ma zaszczyt zaprosić nauczycieli na szkolenie zorganizowane w ramach projektu Projekt Ekologia – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Tematem szkolenia będą różne aspekty pracy metodą projektu edukacyjnego.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 03-05.06.2011 (1 grupa) oraz 10-12.06.2011 (2 grupy) w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.

PROGRAM SZKOLEŃ

3-5.06.2011

 I grupa

Piątek

13.30 – 18.00 Metoda projektu w praktyce szkolnej

Sobota

09.00 – 12.00 Nowe metody prowadzenia zajęć terenowych

12.00 – 13.00 przerwa

13.00 – 16.00 Budowanie zespołów i organizowanie pracy grupowej w szkołach

16.15 - 17.00 Spotkanie Lidera Projektu z opiekunami szkolnymi lub ich przedstawicielami

Niedziela

09.00 – 10.30 Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń w pracy nauczyciela w aspekcie wycieczek i warsztatów terenowych 

10.30 – 12.00 Wykorzystanie technik pomiarowych w badaniach gleby powietrza i wody

12.00 – 12.30 przerwa

12.30 – 14.00 Podstawy wykonania map cyfrowych obrazujących stan środowiska

 10-12.06.2011

 II grupa

Piątek

13.30 – 18.00 Metoda projektu w praktyce szkolnej

Sobota

09.00 – 12.00 Nowe metody prowadzenia zajęć terenowych

12.00 – 13.00 przerwa

13.00 – 16.00 Budowanie zespołów i organizowanie pracy grupowej w szkołach

16.15 - 17.00 Spotkanie Lidera Projektu z opiekunami szkolnymi lub ich przedstawicielami

Niedziela

09.00 – 10.30 Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń w pracy nauczyciela w aspekcie wycieczek i warsztatów terenowych 

10.30 – 12.00 Wykorzystanie technik pomiarowych w badaniach gleby powietrza i wody

12.00 – 12.30 przerwa

12.30 – 14.00 Podstawy wykonania map cyfrowych obrazujących stan środowiska

III grupa

Piątek

13.30 – 15.00 Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń w pracy nauczyciela w aspekcie wycieczek i warsztatów terenowych

15.00 – 18.00 Nowe metody prowadzenia zajęć terenowych

Sobota

09.00 – 13.30 Metoda projektu w praktyce szkolnej

13.30 – 14.30 przerwa

14.30 – 16.00 Podstawy wykonania map cyfrowych obrazujących stan środowiska

16.15 - 17.00 Spotkanie Lidera Projektu z opiekunami szkolnymi lub ich przedstawicielami

Niedziela

09.00 – 10.30 Wykorzystanie technik pomiarowych w badaniach gleby powietrza i wody

10.30 – 11.00 przerwa

11.00 – 14.00 Budowanie zespołów i organizowanie pracy grupowej w szkołach

 

Organizatorzy nie zapewniają dojazdu i noclegu.

 

Zapisy: Prosimy o zgłaszanie osób uczestniczących w szkoleniu do biura projektu do dnia 20 maja z podaniem dogodnego terminu szkolenia (o zapisie do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń). Prosimy o wyznaczenie 1 osoby w szkołach, w których w Projekcie bierze udział jedna grupa oraz 1 lub 2 nauczycieli ze szkół, w których w Projekcie biorą udział 2 grupy.