mapa strony kontakt zaloguj
wiadomości / REKRUTACJA SZKÓŁ DO PROJEKTU
2010-11-29

REKRUTACJA SZKÓŁ DO PROJEKTU

Przyjmowanie zgłoszeń zakończone!

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w projekcie.


W dniu 01.12.2010 r. rozpoczyna się rekrutacja szkół do projektu. Szkoły zainteresowane testowaniem wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego programu nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  metodą projektu zapraszamy do zgłaszania swojego akcesu. W celu zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie należy wypełnić następujące dokumenty:

 

Przed wypełnieniem powyższych dokumentów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa szkół w projekcie. Zapisy regulaminu są wiążące na etapie rekrutacji szkół do projektu i jego realizacji.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zweryfikowanych i zgodnych z ww. dokumentami. Na bazie przesłanych przez Państwa formularzy oraz założeń określonych w regulaminie zostanie utworzona lista rankingowa szkół zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa (uczestnictwo w projekcie zależne od decyzji podjętych przez szkoły z listy podstawowej).

Ostateczny termin składania formularzy upływa dnia 17.12.2010 r. – decyduje data dotarcia zgłoszenia do Biura Projektu Ekologia  ul. Jęczmienna 10/1  53-507 Wrocław.

W przypadku pytań i/lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny 728 32 49 43 lub mailowy (info@innowacyjnyekolog.pl).

Zapraszamy serdecznie.